КІМНАТА “МУЗЕЙ-СВІТЛИЦЯ”

ВСП “Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського Національного Університету Імені Володимира Даля”

 Народ, який не знає свого минулого, свого коріння, традицій, культури, не має майбутнього. Саме з метою прилучити молодь до національної культури, відродити минувшину, формувати національну самосвідомість та духовність, прищеплювати любов до рідної землі та мови було створено у  Відокремленому підрозділі «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету» історико – краєзнавчиу кімнату “Музей-світлиця”.

Засновники музею – наші педагоги:

 1. Викладач світової літератури – Ісаєва А.П.
 2. Викладач історії – Мірошниченко І.О.

    Керівник музею: викладач української мови та літератури – Акулова О.М.

    Музей відкрито на підставі рішення  педагогічної ради технікуму (протокол № 1 від ”30” серпня 2000 р).  На сьогодні загальна площа музею (2 кімнати) – 41,90 м?, експозиційна  площа  – 18,95 м . Усі експонати зібрані силами студентів та викладачів навчального закладу протягом 20 років.   За час свого існування історико – краєзнавчий музей Відокремленого підрозділу «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету» проводить роботу

 • по вивченню, зберіганню, використанню матеріальної та духовної культури,
 • залученню студентів  технікуму до вивчення національних та світових історико-культурних традицій,
 •  виконанню державних, обласних, міських програм по відродженню національної культури, патріотичному вихованню молодого покоління, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства,
 • вшанування пам’яті полеглих під час Великої Вітчизняної війни, вшанування жертв голодомору 1932-1933 р.р.,
 • вихованню любові до історії навчального закладу та рідного краю, відповідного ставлення до природи, навколишнього середовища.   

Головними напрямками роботи музею є:

– Дослідницька діяльність
– Фондова робота
– Експозиційна робота
– Просвітницька робота
– Культурно-масова робота

  У продовж всього існування історико – краєзнавчого музею його активісти брали участь:

 • у загально – міських культурних заходах, спрямованих на розвиток духовності,
 • забезпечували  доступ до культурних заходів,
 • прилучали до духовних цінностей студентів, співробітників технікуму,
 • спрямовували зусилля на проведення заходів, що сприяли патріотичному вихованню громадян, молоді,
 • створювали умови для підтримки розвитку духовного потенціалу нації, зміцнення моральних засад суспільства, спрямовували зусилля на проведення заходів які спрямовані на патріотичне виховання громадян, молоді.

    Музеєм проводилися заходи щодо втілення програм: „Патріотичне виховання громадян”, „Українська родина”, „Розвиток краєзнавства”, „Молодь Донеччини”, „Ветеран”, „Відродження та розвиток українського козацтва” тощо; організована робота щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів.

Історико – краєзнавчий музей ВП «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету» складається з двох кімнат: історичної та краєзнавчої. Тематико-експозиційний план представлений дев’ятьма експозиціями :

І. Історична кімната: 
 1. Експозиційний розділ «Історичне минуле нашого технікуму». – «Наше коріння» – «Доба становлення» – «Роки опалені війною»
 2. Експозиційний розділ «Навчально-практична діяльність ВП «КТЛНАУ» сьогодні»
 3. Експозиційний розділ «Студентське життя».
 4. Макети дощувальних машин.

ІІ. «Українська світлиця»:
1. Експозиційний розділ «Виставка рушників»
2. Експозиційний розділ «Історична хата Слобожанщини»
3. Експозиційний розділ «Український одяг»
4. Експозиційний розділ «Народно-прикладне мистецтво»
5. Експозиційний розділ «Знаряддя праці».

Усі експозиції музею побудовані відповідно до головних принципів: побудови експозиції на основі наукової концепції та принципу предметності. Кожна з представлених експозицій являє собою взаємозв’язані і взаємопідпорядковані частини, що створені на базі справжніх матеріалів,  пам’яток історії та культури. Гармонійне й ритмічне співвідношення об’ємних і плоских експонатів, уміле використання площі стін і підлоги, вдало підібрані кольори й освітлення, чітка композиція експонатів, які постійно оновлюються та доповнюються, створюють цілісне враження від музейних експозицій.

         Крім того, актив музею систематично проводить роботу щодо створення стаціонарних виставок до календарних та визначних дат. Наприклад:

– «Костянтинівка вчора, сьогодні, завтра»;
– «Козацька слава»;
– Вироби з природного матеріалу, виготовлені студентами до Дня сільськогосподарського працівника;
– «Побут українського народу»;
– «Традиційний український одяг»;
– «Ми пам’ятаємо синів твоїх, Україно»;
– «Українська вишивка» – вишиванки періоду кінця XІX – початку XX ст. до Міжнародного жіночого дня 8 березня;
– «Дзвони Чорнобиля» до Дня Чорнобильської трагедії;
– Роботи народних умільців тощо.

Основними завданнями історико-краєзнавчого музею Відокремленого підрозділу «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету» музею є:

 • залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи;
 • формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого України;
 • розширення  поглиблення загальноосвітньої підготовки молоді засобами позааудиторної роботи;
 • надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу у впровадженні активних форм роботи з молоддю;
 • вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури рідного краю;
 • проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.

  У практиці історико – краєзнавчого музею утвердилися різноманітні форми навчально-виховної роботи: екскурсії, виставки, урок-екскурсія, студентські конференції, бесіди, виховні заходи, методичні об’єднання викладачів, гурткова робота.

Під керівництвом  ради музею систематично працює група екскурсоводів, яка працює за декількома напрямками. Тематика екскурсій різноманітна:

– традиції та обряди українського населення міста Костянтинівки наприкінці ХІХ – початку ХХ століття;
– різноманітних формах;
– виникнення українських козацьких поселень на території сучасної Донецької області, які утворили Кальміуську паланку Українського козацтва;
– історія виникнення ВП «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного національного університету»;
– місто Костянтинівка у роки Другої Світової війни тощо.

Одним із основних напрямків діяльності музею ВП «Костянтинівський технікум Луганського аграрного національного університету» є масова робота. За останні три роки проведено наступні заходи:
– Тематичний вечір «Світлиця Шевченкового заповіту»
– Літературно-музична композиція: «У серцях ми кохання несли»
– Виховні години «Походження сучасних українських прізвищ»
– «Україна і українці: побут, посуд, житло»
– «Наш родовід»
-Лекція «Український декоративний розпис» та ін.

Крім того, активом музею систематично  вивчається та аналізується література, періодичні видання, історичні документи, які є в наявності у бібліотеці технікуму та міста, міському краєзнавчому музеї, музеї героїв-афганців при центрі дитячої творчості.

Також досліджуються спогади колишніх співробітників та випускників технікуму, розповіді ветеранів Другої світової війни. На основі обробленого матеріалу готуються та доповнюються тексти та сценарії тематичних екскурсій.

Важливе значення у процесі організації і роботи нашого музею має творча самодіяльність студентів, яка виявляється в різноманітних формах. У роботі історико-краєзнавчого музею може взяти участь кожен студент, самостійно збираючи матеріал, передбачений навчальними програмами. Безпосередньо ж у музеї працюють ті, кого ця робота цікавить.

Рада музею складається зі студентів та педагогів. Музейний актив виконує таку роботу:

 • збирає потрібні матеріали на основі попереднього вивчення літератури та інших джерел за відповідною тематикою;
 • комплектує фонди музею, організовуючи збиральницькі експедиції, налагоджуючи листування та особисті контакти з різними організаціями та особами, встановлюючи зв’язки з іншими навчальними закладами, відомчими та державними музеями;виготовляє матеріали допоміжного фонду (фото, схеми);
 • вивчає зібраний матеріал, забезпечує фіксацію наукової інформації про нього, облік та фактичне збереження;
 • створює пересувні виставки, стаціонарні експозиції, дбає про їх постійне вдосконалення;
 • організовує екскурсії для студентів і дорослого місцевого населення, гостей, інші освітні заходи в музеї або поза його межами з використанням експонатів;
 • готує екскурсоводів, лекторів;
 • допомагає викладачам у використанні музейних матеріалів під час навчального процесу;
 • бере активну участь у виконанні завдань, які відповідають профілю музею.

Народ і виховання – ці два поняття взаємопов’язані, вони не існують одне без одного. Адже так повелося в історії людства, що кожен народ від покоління до покоління передає свій суспільний та соціальний досвід, духовне багатство як спадок старшого покоління молодшому.

Саме так створюється історія матеріальної і духовної культури нації, народу, формується його самосвідомість. Народ завжди виступає вихователем молодшого покоління, а виховання при цьому набуває народного характеру. Перлини виховної мудрості народу, невичерпна своєрідна скарбниця форм і засобів народного виховання становлять золотий фонд народної педагогіки, одного з чинників колективної народної творчості.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.